Over het koor

la Traviata 2015

In 1954 namen enkele mensen het initiatief om een zangvereniging met een “rode” signatuur op te richten. Het gemengde koor kreeg de toepaseelijke naam: “MORGENROOD”. In die tijd was in de Hoeksche Waard behoefte aan een koor op niet confessionele grondslag. Aan dit koor was ook een kinderkoor verbonden. Morgenrood was echt een arbeiderskoor met optredens tijdens 1 mei vieringen en het zingen van socialistische strijdliederen.

In 1967 werd de band met de bond van arbeiders-zangverenigingen verbroken en koos men voor een neutrale signatuur. Daarbij werd de naam veranderd in EUPHONIA. Om te benadrukken dat het een zangkoor voor de hele Hoeksche Waard was werd in 1995 gekozen voor de naam “HOEKSCHEWAARDS OPERAKOOR EUPHONIA” en ging men zich meer toeleggen op specifiek opera repertoire.

Zoals gebruikelijk kwamen en gingen dirigenten en dat vereiste voor de koorleden aanpassingsvermogen aan begaafdheid, inzicht of persoonlijkheid van de diverse dirigenten. Sinds 2000 staat het koor onder leiding van Jūratė Haasdijk. Zij heeft met haar professionele en enthousiaste aanpak de kwaliteiten van het koor weten te ontwikkelen tot het huidige hoge niveau.

Ter gelegenheid van het zestig jarig jubileum in 2014 heeft het koor zelfs de opera L’Elisir d’amore” van Donizetti met liefst vijf solisten geheel scenisch uitgevoerd, inclusief decors, belichting en kostumering. Dit bleek zo’n succes dat sedertdien onze jaarconcerten na de pauze gevuld worden met scenisch uitvoeringen van een opera zoals la Traviata in 2015 en  Cavalleria rusticana in 2016. In 2017 wordt Orpheus van Gluck scenisch gebracht.

In 2019 werden wij 65 jaar en vierden dat met een scenische uitvoering van Bellini’s opera La Sonnambula.

Zo wordt een operakoor langzamerhand ook een opera gezelschap en wie zich daartoe aangetrokken wordt is altijd van harte welkom.

Maak eens kennis met ons tijdens een repetitie avond!

Repetities: Elke maandagavond vanaf 20.00 uur  in de Vrije school, Jasmijnstraat 6 in Oud-Beijerland.

Contact: info@operakooreuphonia.nl