AVG

AVG

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties, die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren.

Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden.

Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank.

Euphonia bewaart ook gegevens. Onder meer het ledenbestand.

Hoewel wij een kleine organisatie zijn en slechts een heel beperkt aantal gegevens bewaren, moeten wij ons houden

aan de regels van de AVG. Op niet nakomen daarvan staan forse sancties.

Het bestuur heeft zich in deze materie verdiept. Wij moeten:

  1. nagaan welke persoonsgegevens worden verzameld en bedenken of dit functioneel is;
  2. betrokkenen laten weten wat we bewaren en hen toestemming daarvoor vragen;
  3. vastleggen hoe wij als organisatie met de gegevens omgaan’. Dus antwoord geven op vragen als: “wie is verantwoordelijke voor de gegevens; “aan wie worden ze verstrekt” en “op welke computer worden ze opgeslagen”
  4. een procedure opstellen voor datalekken.

 

Belangrijk zijn:

1. De privacy verklaring Euphonia: klik hier en

2. Procedure melden datalek:          klik hier

3. toestemmingsformulier leden    klik hier

Comments are closed.